वार्षिक प्रतिवेदन

क्र.स. शिर्षक डाउनलोड
1 Audit Report - 48 AGM
2 ४८ अाै‌ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत काेषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन
3 ४८ अाै‌ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत कार्यसमितिको तर्फबाट सचिवकाे प्रतिवेदन