Election Details

S.N Name Type Action
1.
मतदाता नामावली २०७५
Download
2.
निर्बाचन अाचारसहिता २०७५
Download
3.
निर्बाचन निर्देशिका २०७५
Download
4.
मतगणना निर्देशिका २०७५
Download
5.
निर्वाचन कार्यक्रम 2075
Download
6.
निर्वाचन समिति गठन सम्बन्धमा
Download
7.
उमेदवारकाे प्रथम नामावली २०७५
Download
8.
उमेदवारकाे दाेश्राे नामावली २०७५
Download
9.
उमेदवारकाे अन्तिम नामावली २०७५
Download
10.
पारषद पद् निर्विराेध निर्वाचीत भएकाे घाेषणा २०७५
Download
11.
निर्बाचन परिणाम घाेषाणाा
Download